Werkwijze

Indien u geïnteresseerd bent in mijn uitlaatservice, zal in onderling overleg een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (avondafspraken zijn ook mogelijk).
Tijdens dit gesprek probeer ik een zo goed mogelijk beeld van uw hond te krijgen. Er zal onder andere worden gesproken over de gezondheid, de karaktereigenschappen en specifieke kenmerken van uw hond. Uiteraard kunt u ook speciale wensen kenbaar maken. Vervolgens zal ik mijn werkwijze aan u toelichten; vanzelfsprekend zullen de algemene voorwaarden ook nader worden uitgelegd.

Na het gesprek zal ik samen met u de woning verlaten. Na enkele minuten zal ik de woning alleen betreden om te kijken hoe de hond op mij reageert. Als dit goed gaat, zal ik de hond aan de riem meenemen naar buiten, waarna een korte wandeling plaatsvindt. Tijdens deze wandeling zal ik het gedrag van de hond observeren, zodat ik een inschatting kan maken in welke roedel de hond het beste past.

Na deze korte wandeling zal een afspraak worden gemaakt voor een proefwandeling met de roedel (hier zijn geen kosten aan verbonden). Tijdens deze proefwandeling zal uw hond aan de lange lijn blijven, zodat hij aan mij en aan zijn roedelgenootjes kan wennen. Tevens hou ik het gedrag van uw hond goed in de gaten, zodat hierop tijdig ingespeeld kan worden.
In verband met de veiligheid en om iedere hond voldoende aandacht te kunnen geven, zullen per wandeling niet meer dan 6 honden tegelijk worden meegenomen.

In onderling overleg zal een vervolgafspraak worden gemaakt, waarbij ik u vertel hoe de proefwandeling is verlopen. Indien u naar aanleiding hiervan besluit om uw hond aan mij toe te vertrouwen (en uw hond in de roedel past), zal ik met u het contract en de algemene voorwaarden doornemen. Als deze documenten voor u duidelijk zijn en al uw vragen zijn beantwoord, kan het contract ondertekend worden.

De wandelingen worden gemaakt in losloopgebieden in Den Haag en omgeving.

Honden uit Den Haag, Wateringen en Rijswijk zijn welkom! Indien u in een omliggende gemeente woont, neemt u dan contact op, zodat in onderling overleg kan worden bekeken of uw hond toch mee kan.