Algemene Voorwaarden

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient de jaarlijkse cocktail-enting alsmede de enting tegen kennelhoest te hebben gehad (het paspoort/entingsboekje wordt gecontroleerd).
 • Uw hond dient regelmatig preventief te worden behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • Uw hond dient sociaal te zijn met mens en dier. Hondenuitlaatservice a Dogsjob behoudt zich het recht voor honden te weigeren.
 • Uw hond dient de basiscommando’s te begrijpen.
 • Bij ziekte of loopsheid kan de hond niet mee met de roedel. U kunt in dat geval eventueel een individuele wandeling regelen.
 • U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid zo spoedig mogelijk te melden.
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob handelt naar eigen inzicht bij eventuele calamiteiten en gaat zo nodig met uw hond naar een dierenarts voor medische verzorging (dit geldt ook indien de hond thuis ziek wordt aangetroffen). In noodgevallen zal de dichtstbijzijnde dierenarts worden benaderd. Uiteraard zal getracht worden om contact op te nemen met de eigenaar van de hond. De kosten voor de medische verzorging komen te allen tijde voor rekening van de eigenaar van de hond.
 • Een annulering of wijziging van een wandeling dient 24 uur van tevoren te worden gemeld aan Hondenuitlaatservice a Dogsjob, anders zal de betreffende wandeling in rekening worden gebracht.
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob besteedt maximale zorg aan uw hond, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen en/of schade als gevolg van het uitlaten van de hond.
 • U blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes, infecties, kreupelheid of eventueel verlies van uw hond.
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob levert de hond handdoekdroog af maar is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • U dient een WA-verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen (de polis wordt gecontroleerd).
 • Pups mogen vanaf 8 maanden mee met de roedel.
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob loopt met uw hond op de afgesproken tijden.
 • De wandelingen met de roedel duren onder normale omstandigheden minimaal een uur.
 • De duur van de wandeling kan aangepast worden i.v.m. de veiligheid van de honden. Dit altijd ter beoordeling van Hondenuitlaatservice a Dogsjob.
 • Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet gelopen. Dit altijd ter beoordeling van Hondenuitlaatservice a Dogsjob.
 • Indien door ziekte of andere omstandigheden Hondenuitlaatservice a Dogsjob niet in staat is een wandeling met uw hond te maken, wordt in onderling overleg naar een oplossing gezocht.
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob heeft te allen tijde het recht om op te zeggen; reeds betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald;
 • U heeft het recht om te allen tijde op te zeggen: reeds betaalde gelden worden dan niet aan u terugbetaald.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden; de opzegtermijn betreft minimaal 1 week (zowel voor cliënt als voor Hondenuitlaatservice a Dogsjob).
 • Vakantieperiodes van cliënt en van Hondenuitlaatservice a Dogsjob dienen minimaal 1 maand van tevoren kenbaar te worden gemaakt.
 • U bent verplicht ervoor te zorgen dat Hondenuitlaatservice a Dogsjob toegang heeft tot de plaats waar de hond, waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. Tevens dient u ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken
  dag(en). Indien de hond niet aanwezig is bij bezoek van Hondenuitlaatservice a Dogsjob worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.
 • U dient Hondenuitlaatservice a Dogsjob van een huissleutel te voorzien zodat de hond kan worden opgehaald (mits u niet thuis bent).
 • Hondenuitlaatservice a Dogsjob zal bij verlies of diefstal van uw huissleutel u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Hondenuitlaatservice a Dogsjob kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.
 • Betalingen dienen altijd vooraf per bank te worden voldaan onder vermelding van uw naam, de naam van uw hond en het factuurnummer. Bij wandelingen die niet vooraf zijn betaald zal de hond niet worden uitgelaten.
 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.